Podnikáme bez korupce

EasyWeby.cz ani žádný její zaměstnanec nepřijímá úplatky a nevyvolává situace, které by k nabízení úplatku vybízely.

Společníci EasyWeby.cz ani žádný její zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje úplatky.

V případě, že je společníkům EasyWeby.cz či jejímu zaměstnanci nabídnut úplatek nebo je někdo z nich naopak o úplatek požádán, takové jednání jednoznačně odmítne.

Web: www.podnikamebezkorupce.cz