MaximDesign

Klient se zabývá návrhem designu velkých prostor. Stránky vystihují jednoduchost a lehkost. Spojili jsme zde prvky užitného designu s prostorností. Stránka má úvodní stránku, kde najdete klíčová hesla a pak samotný obsah v „klasickém“ stylu hlavní menu pod záhlavím.

Stránky jsou velikostně optimalizované pro přenosná zařízení PDA.

Web: www.maximdesign.cz

 

 

Štítky:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">